Vigilant – Okultný symbolizmus Sherlocka Holmesa

HolmesNajnovší hollywoodsky trhák Sherlock Holmes sa točí okolo okultných vrážd a svetových konšpirácií. Film je prešpikovaný okultnými symbolmi a odkazmi na “Nový Poriadok”. Nazrieme do histórie Sherlocka Holmesa, pôvod symbolov nachádzajúcich sa vo filme a ich význam v kontexte dneška.

Inšpirovaný príbehmi sira Arthura Conana Doylea, film Sherlock Holmes oživuje slávneho detektíva 19. storočia. Zápletka sa točí okolo vrážd, ktoré sú zjavne spojené s okultnými rituálmi. To Sherlocka vedie do tajného sveta tajných spoločností a politických sprisahaní. Doyleove diela obsahujú pár nepriamych odkazov na okultizmus či slobodomurárstvo, film sa však točí výlučne okolo týchto tém a zahŕňa elementy, ktoré sú v kontexte dneška veľmi relevantné: Nový Svetový Poriadok vedený tajnými spoločnosťami.

Aj keď sa nespomína žiadna skutočne existujúca tajná spoločnosť, početné symboly a odkazy, ktorými je film prešpikovaný, sú prevzaté priamo zo slobodomurárstva, rosikrucianizmu či Illuminati. Šikovne zakomponované do scén a nikdy skutočne nevysvetlené, tieto symboly sa takmer dajú považovať za nápovedu pre zasvätencov ohľadom skutočných inšpirácií filmu. Pozrime sa na slobodomurársku históriu pôvodného autora Sherlocka Holmesa, Arthura Conana Doylea, a ko bol tento vplyv privedený vo filme do “ďalšieho levelu”.

Arthur Conan Doyle – “spiritualista a slobodomurár”

doyleDoyle sa narodil v roku 1859 v írskej katolíckej rodine v škótskom Edinburghu. V jedenástich rokoch bol poslaný do jezuitskej školy Stonyhurst College, kde – ako spomínal – strávil “päť nešťastných a osamelých rokov”. Po získaní diplomu z medicíny a doktorátu z chirurgie na Edinburgh University, Doyle sa začal vo veľkej miere zaujímať o spiritualizmus. V článku uverejnenom v MQ (oficiálnej publikácii United Grand Lodge of England), slobodomurár Yasha Beresiner vysvetľuje Conanov Doylov záujem o spiritualizmus a slobodomurárstvo:

“Najprv si založil prax s kolegom zo školy, Dr. Buddom, no zanedlho sa rozišli, po obvinení, že sa práci nevenuje dostatočne, a presťahoval sa, so svojou mladomanželkou Louise Hawkins, do  Southsea neďaleko Portsmouth v Hampshire, kde si vybudoval povesť očného špecialistu. Tuná, medzi rokom 1885 a 1888, sa zúčastnil niekoľkých stretnutí v dome generála Draysona, učiteľa na  Greenwich Naval College, ktorý bol jedným z jeho pacientov. Tieto seanse boli experimentálne a Doyle bol kritický voči uskutočneným procedúram a rituálu, ktorý nazýval fraškou. Taktiež spochybňoval intelekt prítomných. No zaujalo ho to. V roku 1887, v roku, kedy sa stal slobodomurárom, sa stal členom Spoločnosti pre psychický výskum (Society for Psychical Research), to bolo jeho verejné vyhlásenie jeho záujmu a viery v okultno.

V tomto stave, zvedavý a seriózne sa ponárajúci do sveta spiritualizmu, bol 26. januára 1887 Arthur Conan Doyle zasvätený do slobodomurárstva vo Phoenix Lodge No 257 v Southsea, Hampshire. Mal 27 rokov.”

-Yasha Beresiner, Arthur Conan Doyle Spiritualist and Freemason, MQ, Júl 2007

Práve vo Phoenix Lodge no. 257 sa Doyle spriatelil s istým Dr. Jamesom Watsonom, ktorý sa stal inšpiráciou pre verného spoločníka Sherlocka Holmesa. Beresiner pokračuje:

“Bolo by logické predpokladať, že Doyle sa dostal k slobodomurárstva očakávajúci, možno dúfajúc, v objav elementov spiritualizmu, ktoré teraz jeho myseľ zamestnával. Mal celkom iste dobré odporúčania. Jeho odporúčateľom bol W. D. King, neskorší Sir William David King, Deputy-Lieutenant pre Hampshire, najprominentnejší verejný činiteľv Portsmouth, ktorý sa štyrikrát stal hlavným predstaviteľom oblasti. Jeho druhým odporúčateľom bol Sir John Brickwood, rovnako uznávaný a úspešný pivovarník v meste. Doyle rýchlo postupoval v hierarchii. 23. februára 1887 dosiahol druhý stupeň, a o mesiac neskôr, 23. marca, sa stal právoplatným Majstrom Murárom.”

– Ibid

Doyle potom slobodomurárstvo opustil, len aby sa počas svojho života niekoľkokrát vrátil. Slobodomurárstvo sa v Doyleho dielach, ktoré neboli všetky sústredené okolo Sherlocka Holmesa, niekoľkokrát objavuje. V diele The Land of Mist (Krajina hmly), vydanom v roku 1926, Doyle opisuje postavu menom Weatherby:

“… to je pompézny lotor menom Weatherby. Je jedným z tých, ktorí sa potulujú okolo nejasných okrajov slobodomurárstva, rozprávajúc pošepky a s úctou o tajomstvách, kde niet žiadnych tajomstiev. Spiritualizmus, so svojimi skutočnými a úctu vzbudzujúcimi tajomstvami, je preňho nízky, pretože bežnému ľudu prináša útechu, no rád číta štúdie o Palladian Cultus, dávnych a akceptovaných škótskych rituáloch a bafometských postavách. Jeho prorokom je Eliphas Levi.”

Počas svojich dobrodružstiev Sherlock Holmes (ktorý slobodomurárom nebol) preukázal značnú znalosť slobodomurástva, poľahky si všímajúc slobodomurárske prstene a ďalšie náznaky.

Symboly vo filme

Táto analýza sa nebude sústreďovať na skutočný príbeh, ale len na početný symboly, ktorými je film posiaty, hoci možno čo-to z filmu prezradíme.

Sherlock Holmes obsahuje veľké množstvo tém a symbolov priamo prevzatých od dnešných tajných spoločností. Sú veľmi jemné a len zriedka vo filme vysvetlené, čo ich činí takmer neviditeľnými pre každodenného diváka. “Vzdelaní” diváci však môžu tieto symboly ľahko rozpoznať a umiestniť ich do kontextu. Hoci niektoré z nie sú historicky presné, prípadne boli modifikované, aby vyzerali ako “fikcia”, prítomnosť týchto tém je v dokonalom súlade s bezprecedentnou vlnou okultného smybolizmu v dnešných masmédiách. Poďme sa teda na niektoré z nich pozrieť.

Rituál čiernej mágie

ritual

Film začína Sherlockovým prerušením rituálu čiernej mágie. Zakuklený muž (Lord Blackwood) recituje inkantácie pred ženou ležiacou na obetnom oltári. Okultná téma filmu je prítomná hneď od začiatku.

Poriadok z chaosu

ordo

V zdanlivo triviálnej scéne, jemne “zmenený morfiom”, Sherlock hraje noty na husliach pre muchy v skúmavke. Watsonovi vysvetľuje svoj objav: keď muchám hraje isté skladby nôt, tie sa synchronizujú a začínajú lietať v sústredených kruhoch. Takto, využijúc hudobnú teóriu, vytvoril poriadok z chaosu.

“Ordo ab Chao” (prekladané ako Poriadok z Chaosu) je pravdepodobne najslávnejším slomodomurárskym heslom. Mackeyho encyklopédia dokumentuje používanie tejto frázy od roku 1935 ako oficiálneho mota pre Ancient Craft Masonry. “Ordo ab Chao” je dnes oficiálnym mottom najvyššieho a čestného stupňa slobodomurárstva škótskeho rituálu, 33. stupňa.

logo

Insígnia 33. stupňa s mottom “Ordo Ab Chao”

Niektorí okultní výskumníci tvrdia, že toto motto odkazuje na schopnosť elity vytvárať krízy, ktoré vytvárajú strach a zmätok v masách (chaos), aby zaviedli novú politiku a zákony, ktoré sú pre nich priaznivé (poriadok). “Pièce of résitance” by bolo stvorením Nového Svetového Poriadku vedeného okultnou elitou po období zovšeobecneného chaosu, ktorý by bol ich výtvorom. V tomto kontexte, môže Sherlockov hmyz, lietajúci v sústredených kruhoch, predstavovať masy hypnotizované náhodnými tónmi NWO??

Blackwoodova cela

Keď Sherlock navštívi Lorda Blackwooda v jeho väzenskej cele, všimne si zvláštne rytiny na stenách. Jedna z nich je výnimočná:

rytina

Tento symbol ukrižovanej ruže sa považuje za prvý symbol predstavujúci rozikruciánsky rád, hermetické bratstvo datujúce sa do stredoveku.

rosecross

“Pôvodný symbol rozikruciánskeho bratstva bola hieroglyfná ruža ukrižovaná na kríži. Kríž bol často postavený na trojúrovňovej Kalvárii.” – Manly P. Hall

Bol Lord Blackwood Rosikruciánom?

“Rozikruciáni, meno prezvaté sektou či spoločenstvom hermetických filozofov; ktoré sa objavilo, ako sa uvádza, prinajmenšom v Nemecku, na začiatku 14. storočia. Boli zviazaní tajomstvom, ktoré prisahali zachovávať a pri svojom vstupe do ránu boli zaviazaní striktne dodržiavať isté pravidlá. Tvrdili, že poznajú všetky vedy, a predovšetkým medicínu: v ktorom sa považovali za obnoviteľov. Predstierali, že sú majstrami hojnosti dôležitých tajomstiev, a medzi inými, tajomstva kameňa mudrcov: to všetko údajne obdržali tradíciou od dávnych Egypťanov, Chaldejcov, Magi a gymnosofistov.

Líšili sa niekoľkými označeniami, podľa rôznych vetiev ich doktríny. Pretože predstierali ochranu periódy ľudského života, prostredníctvom istých všeliekov, a dokonca schopnosť obnovovať mladosť, boli nazývaní Nesmrteľnými; a keďže predstierali, že poznajú všetko, boli nazývaní Illuminati; a pretože sa pár rokov nikde neobjavovali, až kým sa na starom kontinente neobjavila sekta Osvietených, ktorá svoj pôvod odvádzala práve od nich, boli nazývaní Neviditeľnými Bratmi.”

– Encyclopedia Britannica., 3. vydanie, zv. 16, 1797

Niektorí výskumníci tvrdia, že Rozikruciáni sa na začiatku 18. storočia “zmocnili” slobodomurárstva, hrajúc dôležitú, no tajnú úlohu vo formovaní dnešného sveta.

Laboratórium

Keď Sherlock a Watson skúmajú “Trpaslíkovo” laboratórium, hľadajúc nejaké stopy, na stene nachádzajú pár zaujímavých symbolov.

eye

Detektívi objavujú, že laboratórium spája pokročilú vedu s okultizmom. Na stene sa nachádza ďalší zaujímavý symbol.

sephiroth

Kabalistický strom života (Sephiroth)

“Strom Sephiroth sa dá považovať za neoceniteľné kompendium tajnej filozófie, ktorá bola pôvodne duchoma dušou chasidizmu. Kabala je neoceniteľným dedičstvom Izraela, no každým rokom ubúda tých, ktorí rozumejú je pravým princípom. Dnešný Žid, ak mu chýba povedomie o hĺbke doktrín jeho ľudu, zvyčajne predstavuje najnebezpečnejšiu formu nevedomosti, modernizmu a je náchylný Kabalu považovať buď za zlo, ktorému sa treba vyhýbať ako moru, alebo ako smiešnu poveru, ktorá prežila čiernu mágiu temného stredoveku. No bez kľúča, ktorý Kabala poskytuje, duchovné mystériá Starej i Novej Zmluvy musia ostať zo strany Žida či nežida nerozriešené.

Sefirotský strom pozostáva z desiatich gúľ žiarivej nádhery, zostavených v troch vertikálnych stĺpcoch a spojených 22 kanálmi či cestami. Desať gúľ sa nazýva Sephiroth a nim sa priradzujú čísla od 1 po 10. Tri stĺpce sa nazývajú Milosť (napravo), Prísnosť (naľavo), a medzi nimi, Miernosť, ako vyrovnávajúca sila. Stĺpce taktiež údajne predstavujú Múdrosť, Silu a Krásu, ktoré tvoria trojjedinú podpou vesmíru, pretože je zapísané, že základom všetkých vecí sú Traja. 22 kanálov sú písmenami hebrejskej abecedy a ním sú pridelené hlavné karty tarotového balíčka symbolických kariet.”

– Manly P. Hall, Secret Teachings of All Ages

Blackwoodova kniha kúziel

Po povolaní “Rádom”, je Sherlockovi oznámené, že kľúčom k zastaveniu Blackwooda je jeho kniha kúziel. Táto kniha obsahuje isté symboly, ktoré by čitatelia tejto stránky mohli poznať.

baphomet1

Kreatúra uprostred pozoruhodne pripomína Bafometa.

baphomet2

Zobrazenie Bafometa od Eliphasa Leviho

Tuná je ďalšia strana Blackwoodovej knihy kúziel:

pentagram

Tento obrázok je značne inšpirovaný rytinou francúzskou okultistu Stanislasa de Guaita, ktorá sa dá nájsť v knihe z roku 1897 La Clef de la Magie Noire (Kľúč k čiernej mágii):

pentagram

De Gaitav roku 1888 založil kabalistický rád rozikruciánov, zodpovedajúci predošlým odkazom na rozikrucianizmus vo filme.

The Order

Vo filme Sherlock Holmes, je The Order (Rád) okultné bratstvo, ktoré sa dá ľahko porovnať so slobodomurárstvom “reálneho sveta”. Vo filme sa uvádza, že ich “tajný systém po stáročia vybudzoval svet k väčšiemu dobru, ale dá sa taktiež využiť pre oveľa nekalejšie zámery … temné umenia či praktickú mágiu”. The Order má mnoho členov vo vláde a polícii.

Blackwood, praktizujúci čiernu mágiu, sa násilne zmocní Rádu, tvrdiac, že má “výnimočný cieľ”: stvorenie novej budúcnosti, budúcnosti, ktorej bude vládnuť Bratstvo. Neskôr vo filme, Blackwood hovorí: “Nový poriadok…začína teraz”, čo je odkaz na NWO, presadzovaný zo strany Illuminati v dnešnej dobe.

order

Blackwood usadajúci na Trón Rádu. Pyramída v pozadí má žiarivý základný kameň, považovaný za absolútny “symbol Illuminati”. Viď Veľká pečať USA:

seal

Blackwoodovo prevzatie Rádu pravdepodobne odkazuje na prevzatie slobodomurárstva nemeckým Illuminizmom a Rozikrucianizmom počas 18. storočia, čo drasticky zmenilo niektoré z jeho doktrín a viedlo k celosvetovému rozšíreniu.

Tak, tuná je hlavné prezradenie: Všetky tie okultné, magické veci sa ukážu ako triky, ktoré Sherlock pomocou logiky a vedy vysvetlil. Teda, po tom, čo sú diváci vystavení symbolom a Bratstvu, je im povedané, že tieto veci sú fikciou, a dokonca i smiešne. Je to vcelku zarážajúce, berúc do úvahy, že režisér Guy Richie bol ženatý s adeptkou Kabaly Madonnou. Okrem toho, okultizmus prezentovaný vo filme je skôr temný, hrozivý a hraničiaci so satanizmom, čo môže divákov nabádať spájať všetko okultné so zlom, čo nie je tento prípad. To kráča ruka v ruke s hollywoodskymi dezinformáciami spomínanými v tomto článku.

Vo viac-menej zlovestnej záverečnej scéne Sherlock popisuje stroj, ktorý bude v roku 2010 existovať: “Predstavte si zariadenie, schopné kohokoľvek ovládať jednoducho vysloveným príkazu za pomoci rádiových vĺn … to je budúcnosť”.

HAARP – napadlo toto niekoho?

Záverom

Hoci okultné elementy filmu sú prezentované ako fiktívne výstupy predstáv režiséra Guya Richieho, mnohé z použitých symbolov sú prevzaté zo skutočných okultných diel. Niet pochýb, že na dodanie istej “okultnej autentickosti” pre film bol uskutočnený nejaký výskum, ale zdá sa, že ide o viac, ako len o to. Použité symboly majú istú súdržnosť, čo z nich činí viac než dekoratívne prídavky, skôr série náznakov poukazujúcich na skutočné tajné spoločnosti. Boli do filmu zakomponované pre “tých, ktorí vedia”, ako druh šifrovanej správy, či len ako žart zasvätenca? Chcel režisér, aby sa diváci na Sherlocka Holmesa zahrali? Tieto symboli celkom iste znamenajú jednu vec: Sme svedkami definitívnej okultizácie masmédií.

Zdroj: http://www.vigilantcitizen.com

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: